NGHỊ QUYẾT HĐQT TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020.

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng (MCK:  DC1) đệ trình nghị quyết HĐQT về triển khai kế hoạch tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *