CÔNG VĂN HOÃN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 ( MCK: DC1) thông báo:

1. Hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến tổ chức vào 7h 30 ngày 24/04/2020.

2. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến trước ngày 30/06/2020.

Chi tiết xin vui lòng xem công văn đính kèm tại Link bên dưới:

CÔNG VĂN HOÃN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *