Công bố thông tin về việc Bà Nguyễn Thị Hiền – Trưởng ban Kiểm soát công ty đăng ký mua vào 10.000 cổ phiếu DC1

Công bố thông tin về việc Bà Nguyễn Thị Hiền – Trưởng ban Kiểm soát công ty đăng ký mua vào 10.000 cổ phiếu DC1.
Chi tiết xin xem theo file đính kèm theo link sau:

Công bố thông tin mua vào cổ phiếu của Trưởng ban kiểm soát công ty

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *