BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1 (MCK: DC1) CÔNG BỐ BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI CỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020.

CHI TIẾT XIN XEM FILE ĐÍNH KÈM LINK BÊN DƯỚI:

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *